Mar 3 / Ylva Trollstierna

4 i Stavar

Även om du inte gillar att jobba som är det som de flesta förknippar med stavsviten så anar jag att detta kort kan ge dig en del glädje, för att få samarbete att fungera på något plan är oftast trevligt. Efter att i Ess kommit på det nya, utvecklat vidare i 2:an för att våga gå utanför ramarna i 3:an uppmärksammas nu ditt engagemang, någon vill ha en del av det du har.

Men inte bara det, de har något att tillföra, något som kan få din process att utvecklas vidare. Kortet som visar på samarbeten, fördelar i det som du ”kämpar” för men inte bara det, märkligt nog är det även ett romantiskt kort, då vi ser saker och ting lite annorlunda nu mot för århundranden innan. 
Att tolka Tarot handlar även om att följa tidernas skeenden, för det (förhoppningsvis) handlar inte om att du blir bortlovad till någon oavsett om du tycker om dem eller inte (fast tyvärr finns det kvar i en del kulturer). Förr var betydelsen ett utbyte, en trolovning mellan två ätter, lite av den energin finns kvar i att kortet kan symbolisera en förlovning. Men se det även som en metafor, som att du går in i ett samarbete med någon som kan tillföra det som du saknar. Ställ dig frågan, vad kan jag missa om jag inte vågar dela min kunskap, min idé, det som jag startat upp?

Ur Tarot och attraktionens lag

”Jag är tacksam för all support som stödjer mig att förverkliga mina mål, förbättra mina samarbeten i enighet med min själ.”

Med denna energi är du medveten om att du får respons på det som du ger ut. Det finns gemenskap som ger dig support, stärker dig i det som du agerar i. Du kan känna dig trygg och medveten om din förmåga, dina talanger, vad du har att erbjuda, detta gör även att du är mer medveten om andras kapacitet gentemot dig.

Du kan bli för ivrig, för engagerad, glömma bort det stöd, samarbete som finns när du väl fått allt att fungera som du förväntat dig. Det i sin tur kan göra att du bara fortsätter rakt på utan att reflektera vad det har för påverkan i ditt liv. Om du inte fokuserar kan du låta dig dras iväg av yttre tjusning som förr eller senare får dig att tvärstanna, känna dig mer vilsen än trygg. Självgodhet är baksidan av denna positiva energi, det är viktigt att du ser att det är som du är mest i harmoni med samarbeten.

Fördelen är att du får stöd i allt det du ger dig in, du får de flesta att tro på dina mål och visioner, du kan skapa mer av dina drömmar. Du vet din del i allt och gör det med ett gott hjärta, en positiv tanke vilket stärker din utveckling. Genom gemenskap och balans av yin och yang når du det mesta av det som du önskar uppleva.

Du har resurser att förverkliga, uppleva på samma gång, utifrån alla händelser blir du mer övertygad, starkare. Detta ger dig extra energi att fortsätta utvecklas med det som du tänkt ifrån början.
Created with