Feb 24 / Ylva Trollstierna

Dam i Mynt

Känner du att du har allt under kontroll, eller behöver du ha allt under kontroll?

Med det här kortet är du praktisk, klok och lugn, men du kan också pressa dig själv att bli mer perfekt (om det är möjligt?)

Om du gillar att hålla ordning på dig själv och din omgivning är detta kort för dig; lugnet från Oxen, strukturen från Jungfrun och ambitionen från Stenbocken kommer att driva dig att bli mer framgångsrik.

I "The Rune Witch Tarot" är drottningen bekväm på sin tron, håller ett mynt i varje hand och 11 mynt vid hennes fötter, med balans och högre medvetenhet. Hennes gula kläder gör henne mer seg med en känsla av självförtroende. Hon har sin lama som kan ge pälsen för skydd och värme.

Orden från färgerna Gul och Svart är syfte och stillhet, och det är vad hon har och är. Hon har ett syfte, att styra och att bli tagen på allvar, och det gör hon med en lugn, nästan kall attityd.

Ur Tarot och attraktionens lag


”Jag är tacksam över min förmåga att vara närvarande, skapa trygghet i mitt agerande i enighet med min själ.”

Med denna energi är du grundad, närvarande i dig själv. Du tar det mesta med ro, har kontroll, översikt över det som är viktigt för dig. Du bara är i harmoni, självständighet, vet vad som ger dig den trygghet som du har och som du stärker.

Du har funnit tryggheten i dig själv, i dina värderingar, utifrån de principer du lever efter, i det skapar du en perfekt balans i ditt liv av vad du har och vad du önskar dig. Det är utifrån en grund i verkligheten där du också lyssnar till dina inre behov, vad som skapar den bästa tryggheten för dig att utvecklas vidare.

Du har förmågan att skapa en bra planering i det som du redan har men även det som du önskar förbättra. Du får positiv respons av din omgivning då du utstrålar trygghet, allt det som du önskar utveckla genom samarbete faller på plats hela tiden helt efter hur du agerar.

Du har en inre tillit till dig själv men även till din omgivning, det du bör tänka mer på är att se helheten, inte bara det som är i nuet, se inte bara det som gynnar dig utan även vad det innebär för andra. Vad kan du bidraga med? Vad kan du göra för andra för att skapa den perfekta balansen och harmonin inte bara för dig, utan för att det ska fungera i en perfekt balans med din nästa?

Du behöver se mer än det som du bara har, det som du har tänkt dig i livet. Söka motpoler för att utvecklas, våga gå utanför din egen säkra zon, allt det som kan skrämma dig. Att förlora det du håller i kan vara din lärdom. Vänd tanken åt andra hållet och tänk ut vad som är motsatsen i din rädsla, vad och hur du kan skapa ett positiv flöde i ditt liv. Undvik att ens tänka tanken om oro som kan låsa all den positiva energin som du bär.
Created with