Mar 3 / Ylva Trollstierna

Ess i Svärd

Har du en tanke? Självklart, säkert inte bara en, för våra tankar är det som hela tiden skapas eller omskapas, de fäster sig i en känsla som i sin tur skapar en annan version av din första tanke.
Detta Ess visar att du har en fokuserad tanke, en idé, något som du sätter fart på, kanske genom att bolla en tanke till i 2 i Svärd eller bolla den med Ess i Bägare för att sätta igång en match mellan tanke-känsla-tanke-känsla-tanke i all evighet.

Eller om du utifrån denna tanke tar tag i det praktiska med Myntkort som gör att det var en tanke, sedan en fortsättning. Du kan även ta tag i det ordentligt med ett kort från Stavsviten, agera direkt från tankeimpulsen.
Så länge kort är rättvänt, tro på din tanke, låt den befästa sig, förverkligas, den är starten till något nytt, du kommer troligen att möta på någon femma framöver som får dig att bli stressad, frustrerad, besviken eller begränsad men då kan du alltid låta en ny tanke växa fram.

Varför inte skaka om dina tankar, se din potential, göra lite som Jonathan Livingstone Seagull, vidga ditt perspektiv.

Ur Tarot och attraktionens lag

”Jag är tacksam över mina fokuserade tankar samt utveckling av mitt sanna jag i enighet med min själ.”

Att dra ett Ess, speciellt detta visar att du definitivt har kommit på nya tankar. Du är laddad med ny energi, ett nytt sätt att tänka, ett friare samtidigt mer fokuserat. Du vet precis vem du är, vad du önskar, din tankekraft är stark, målmedveten, totalt inriktad i att leva i den positiva energin.

Du har släppt allt gammalt bakom dig, tagit kontroll över ditt sätt att tänka, du är medveten om dina möjligheter och din (tanke) kraft att genomföra allt som är viktigt för dig. Du är i en ny energi med fler möjligheter att du bara kan ta för dig. Du är fokuserad, har tänkt efter på vad som betyder något för dig. Du är helt säker på vem du är och vem du innerst inne är och önskar vara.

Du ser bara möjligheter, nya tankar, nya idéer, en inre längtan efter att få vara dig själv nu och i varje stund, du är fokuserad i att bara ta allt eftersom det kommer. Du har enkel bild av vad som är viktigt för dig, du stärker den hela tiden med din fokuserade energi. Det är nu som du kan förverkliga det mesta som finns i dina tankar, skapa visioner. Börja med att göra en bild, skriv ner allt det som är viktigt för dig, allt det som du önskar uppleva, hur du önskar se ut, hur du önskar må, hur du önskar förgylla din dag samt uttrycka din energi. Tänk efter hur du önskar bli bekräftad, finn även vad det är för energi som driver dig i livet, i det skapar du en klarare bild, en starkare tanke av allt detta eftersom du har tillgång till en klar fokusering och medvetenhet.

Det som du tänkt på har du skapat i ditt liv, alla nya energier, den längtan efter att få förverkliga dig själv, nu börjar upplevelserna i verkligheten.

Created with