Ylvas runmagi utbildning

Runor är vårt första alfabet, varje runa har en symbolik, en berättelse av något som har skett, sker eller kommer att ske. Jag lär ut via det sätt jag fått lära mig, genom skapandet av energier, vilket gör att du inte lär dig via futharken eller utharken utan genom kunskap om meningen med runornas skapelse ifrån början med Issaz till den tomma eller fulla runan. Du lär dig även runornas plats i runhjulet, förstå deras innebörd enskilt men även samman, i det finns en koppling till element men även de färger elementen har.

Det finns urgammal magi med energin ifrån runor. En runa är en stav i en bok = Bokstäver. Varje bok-stav visar på en energi, som kan vara en individ, ett djur, en händelse, liv och död, egendomar, rädslor och lycka.
25 runor som innehåller kunskap om olika faser i livet. Du kan se ditt liv, ditt förgångna, din framtid i dessa runor om du förstår vad varje bokstav har för energi. Genom att förstå och arbeta med runorna kan du fördjupa dina kunskaper oavsett om du inte har tolkat runor tidigare eller redan tolkar dem.

Du lär dig runtecknets betydelse, hur du skapar magi med varje runa, vad runan visar på i ditt liv, i det kan du finna vägledning (sia). Varje runa är även tolkad till de olika elementen - eld (aktivitet), vatten (känslor), jord (trygghet), luft (personlighet) samt voiden (andlighet).

Du får även lära dig Runoka som är en yoga form genom runornas energi.
I denna kurs är "allt" samlat från tre kurser för att ge dig helheten,  "Runmagi", "Bind, samstav samt galderrunor" samt "sia i runor"

Till Siadelen finner du tre olika utläggningar: Nornornas väv, Elementhjulet samt Runhjulet där du även har tolkning

Du finner varje runa/bindruna i text, teori och praktik samt en film till varje runa, du kan se varje film om och om igen inne på kursprofilen.
Se innehållet nedan.

Du kan delbetala fyra ggr via betalningssystemet här då till fullt pris eller över Klarna för det aktuella priset som du väljer när du klickar på "Boka". Vill du inte betala över kort kan även betala via swish till 073 063 1657.
Paypal  till ylvatrollstierna@gmail.com
Skriv Runmagi i meddelandet.
Tips! Ha även koll på att denna del ingår i Ylvas all-in utbildning
(som du även kan uppgradera till senare.)

I kursen ingår ditt personliga runset, alla runorna målade i sin elementfärg. Dessa runor är skapade i samband med vårdagjämning, (20 set).

För dig som kommer att använda "Runhäxans Tarotlek" finner text till alla runor och bindrunor.

"Uhrstafen"

Även alla kapitel ur boken "Uhrstafen" ingår

Du kan även joina 
Kostnadsfri Runkurs >>>

Ylva Trollstierna
"Runhäxan"

Runor har varit en del i mitt liv i över 50 år, i denna kurs lär du dig runor utifrån hur de skapades som du sedan kan använda om du föredrar Uth eller Futarken.
Created with