Tarot Attraktionens lag

Hur skapar du det bästa energiflödet för dig i enighet med din själ?
Affirmationer? Attraktionens lag? Hur kan du kombinera din tanke, din känsla samt ditt agerande i enighet med din själ?
Varje Tarotkort har ett budskap av lagen om attraktion och energi. Nu kan du dra ett Tarotkort för vägledning, sedan läsa texten i boken som ger dig vägledning från attraktionens lag.
Boken passar dig som ännu inte skapat någon kunskap om Tarot, då du helt enkelt kan läsa innantill vad korten vägleder dig i.
För dig som redan tolkar Tarot får du vägledning i vad varje kort har att förmedla till området attraktionens lag.
Om du gillar min bok " Tarot, 78 svar", är intresserad av att bli mer medveten om dina energier, då kommer du att älska denna bok. Här får du svar till betydelsen vilken energi som kortet förmedlar i områden som arbete, ekonomi, hälsa, kärlek samt andlig utveckling.
Boken är inte en lärobok, utan mer ett facit, en vägledning för dig som visar på varför det kortet visar sig nu, vilken affirmation du kan använda för att balansera energierna.
Första delen av boken består av text om attraktionens lag
Attraktionslagen
Affirmationer
Fokusering
Tacksamhet
Ingen slump kommer ensam
De fem områdena
En affirmation
Viktiga tankar
Allt i livet är viktigt
Det finns ingen slump

Köp Kindle

Kommer inom kort

Köp via BOD

334 sidor
ISBN-13: 9789180079518

Fler Tarotböcker

Created with