Bok- Tarot attraktionens lag

Hur skapar du det bästa energiflödet för dig i enighet med din själ? Affirmationer? Attraktionens lag? Hur kan du kombinera din tanke, din känsla samt ditt agerande för att skapa dina visioner?

Varje Tarotkort har ett budskap av lagen om attraktion och energi. Nu kan du dra ett Tarotkort för vägledning, sedan läsa texten i boken som ger dig vägledning från attraktionens lag.

Boken passar dig som ännu inte skapat någon kunskap om Tarot, då du helt enkelt kan läsa innantill vad korten vägleder dig i. För dig som redan tolkar Tarot får du vägledning i vad varje kort visar till området attraktionens lag.

Det Tarotkort du dras till visar vilken energi som kortet förmedlar i områden som arbete, ekonomi, hälsa, kärlek samt andlig utveckling. Boken är inte en lärobok, utan mer ett facit, en vägledning för dig som visar på varför det kortet visar sig nu, vilken affirmation du kan använda för att balansera energierna.
Write your awesome label here.

Köp boken på Amazon

Created with