Bok- Uhrstafen

Uhrstafen handlar om grunden av livet, symboler, karma, själsliga val, utmaningar och växande, relationer, färger, lite av den fornnordiska symboliken. Det genom liv och död i en historia om Uhr, den första individen när Midgård återskapades. Historien handlar om Uhrs resa i att skapa runorna på nytt efter Ragnarök, hans kvinnor, de tre nornorna, hans själsfrände och hans tre flickor men även andra fornnordiska individer. Vid hans sida finns Lupus, Hugin och Munin genom runornas upplevelser på gott och ont, kärlek och död. Från begynnelsen fanns intet, men intet var även det som var alltet, bara ännu inte upplevt. Ordet utan språk, allt det som kan skapas men samtidigt avslutas.

Följ Uhr, den första runmagiker från den tomma runan genom alla runorna till den fulla runan. Varje kapitel bygger på en runa.

Uhr skapades av ett frö av Yggdrasil. Han växer upp i en ispelare, skapar ett liv med de tre nornorna (de första häxorna). De får döttrar, skapar Midgård; Östan, Sunnan, Västan och Nordan samt Is-land.

Om du är intresserad av runor eller kanske inte ens har tänkt på alla de fascinerande egenskaper som finns i symboliken av dem kommer du troligen att finna att livet även i nutid har med sig lärdomar för utvecklingen av livet.

Du behöver inte vara intresserad av runor för att följa den spännande berättelsen i nyandlig fantasyversion genom den första tiden av Jordens skapande. Om du är intresserad av spådomskonst, runor, Tarot, magi då är troligen denna bok en intressant och underhållande läsning för dig.

Swish 0730631657

Du kan även köpa boken via Amazon >>>
Write your awesome label here.
Lesson series

Bok- Uhrstafen

Uhrstafen handlar om grunden av livet, symboler, karma, själsliga val, utmaningar och växande, relationer, färger, lite av den fornnordiska symboliken. Det genom liv och död i en historia om Uhr, den första individen när Midgård återskapades. Historien handlar om Uhrs resa i att skapa runorna på nytt efter Ragnarök, hans kvinnor, de tre nornorna, hans själsfrände och hans tre flickor men även andra fornnordiska individer. Vid hans sida finns Lupus, Hugin och Munin genom runornas upplevelser på gott och ont, kärlek och död. Från begynnelsen fanns intet, men intet var även det som var alltet, bara ännu inte upplevt. Ordet utan språk, allt det som kan skapas men samtidigt avslutas.

Följ Uhr, den första runmagiker från den tomma runan genom alla runorna till den fulla runan. Varje kapitel bygger på en runa.

Uhr skapades av ett frö av Yggdrasil. Han växer upp i en ispelare, skapar ett liv med de tre nornorna (de första häxorna). De får döttrar, skapar Midgård; Östan, Sunnan, Västan och Nordan samt Is-land.

Om du är intresserad av runor eller kanske inte ens har tänkt på alla de fascinerande egenskaper som finns i symboliken av dem kommer du troligen att finna att livet även i nutid har med sig lärdomar för utvecklingen av livet.

Du behöver inte vara intresserad av runor för att följa den spännande berättelsen i nyandlig fantasyversion genom den första tiden av Jordens skapande. Om du är intresserad av spådomskonst, runor, Tarot, magi då är troligen denna bok en intressant och underhållande läsning för dig.

Swish 0730631657

Du kan även köpa boken via Amazon >>>
Write your awesome label here.
Created with