Ylvas All-In utbildning

"Ylvas magiska arv"

Jag ser livet som en helhet, med en fot i verkligheten samt en fot i det "blå". Yin och Yang, energier i alla dess former ligger till grunden i det jag utvecklas genom. Jag önskar att få inspirera dig till att finna helheten i din personliga andliga utveckling genom de andliga verktyg som jag erbjuder.

Du finner inne på denna utbildning i stort sett allt material som finns här inne sorterat in i dessa kurser där du finner (nya) filmer,  Symboler och drömmar, men även nytt material till alla de områden som jag vägleder dig igenom som:
Tarot utbildningen då Tarot för mig är livets bok (Akashakrönikan) med symbolik till allt i livet. 
Runor, magi genom dessa frekvenssymboler.
Aura, chakra, färger som är vår grundenergi, för mig är auran lika med själen. Vilket gör detta med energi viktigt för alla utveckling.

Ingår gör det runset som jag skapade 21/3 (vårdagjämingen)
Samt min kortlek "The Rune Witch Tarot"

Du får tillgång till alla dessa stora utbildningar samt denna del så länge som du önskar vid helbetalning. Om du delbetalar har du oxå all tillgång men om du avbryter betalningen stängs du av från alla kursdelarna. 

Du kan endera betala hela kursen på en gång eller delbetala via denna sida under 24 månader välja att delbetala via Klarna. 

Förutom eller i kombination med allt mitt material handlar det om din andliga och personliga utveckling. Vägledning bland annat från Spirituell Inspiration som handlar om livet, din själ, din utveckling för att först förstå dig själv, utveckla din potential. Du får även tillgång till Oändliga Möjligheter där jag är Infinite Possiblities Matrix trainer.

I menyn under ser du allt eftersom alla delar som är färdigmonterade.
Tips är att du tar ca en månad för varje del. Jag kommer även att ha webmöten förutom de filmer som finns som start för varje del.

Write your awesome label here.

Ylva Trollstierna

Write your awesome label here.
Jag har tolkat Tarot sedan 1973. Skrivit 16 böcker i ämnet. 
Aura och chakras har varit en aktiv del i mitt liv sedan 1994.
Runor sedan jag var 10 år.
Jag  har utbildat mig inom shamanism, Oändliga möjligheter, Aurastar 2000. Gått utbildningar för bland annat Neale Donald Walsch, Tony Robbins, Arielle Ford.
Runset som ingår
Runwitch Tarot ingår
Created with