Runmagi

Runor är vårt första alfabet, varje runa har en symbolik, en berättelse av något som har skett, sker eller kommer att ske. Jag lär ut via det sätt jag fått lära mig, genom skapandet av energier, vilket gör att du inte lär dig via futharken eller utharken utan genom kunskap om meningen med runornas skapelse ifrån början med Issaz till den tomma eller fulla runan. Du lär dig även runornas plats i runhjulet, förstå deras innebörd enskilt men även samman, i det finns en koppling till element men även de färger elementen har.

Det finns urgammal magi med energin ifrån runor. En runa är en stav i en bok = Bokstäver. Varje bok-stav visar på en energi, som kan vara en individ, ett djur, en händelse, liv och död, egendomar, rädslor och lycka.
25 runor som innehåller kunskap om olika faser i livet. Du kan se ditt liv, ditt förgångna, din framtid i dessa runor om du förstår vad varje bokstav har för energi. Genom att förstå och arbeta med runorna kan du fördjupa dina kunskaper oavsett om du inte har tolkat runor tidigare eller redan tolkar dem.

Du lär dig runtecknets betydelse, hur du skapar magi med varje runa, vad runan visar på i ditt liv, i det kan du finna vägledning (spå). Varje runa är även tolkad till de olika elementen - eld (aktivitet), vatten (känslor), jord (trygghet), luft (personlighet) samt voiden (andlighet).

Du får även lära dig Runoka som är en yoga form genom runornas energi.
Du finner varje runa i text på kursprofilen, teori och praktik samt en film till varje runa, du kan se varje film om och om igen inne på kursprofilen.

Du kan även betala via swish till 073 063 1657
Skriv Runmagi i meddelandet.

"Uhrstafen"

Du kan även joina 
Kostnadsfri Runkurs >>>

Created with